Domov Poduzeća Petar Klepac - Teasure Hunt

Peter Klepec - Treasure hunt

Jednokratna kombinacija temskog rada, laganih fizičkih sposobnosti, zabave  snalažljivosti i dobre komunikacije. Skupina se pomoću „info“ paketa u kojemu su sva uputstva za rješavanje, pomiće od točke do točke  i traži rješenje „ skrivenu škrinju „ Na principu kao što  je zasnovan program, potraga za izgubljenim  zlatom.
Sudionike programa podijelimo u skupine. Svaka skupina dobije  takozvani „ info paket“ u kojemu je detaljno opisan cilj igre s opisom svih zadaća koje moraju izvršiti pojedinačni teamovi.

Scenarij igre može biti napravljen kao:

  • Sakupljanje informacija o skrivenom blagu kod koje završetak igre predstavlja „ skriveno blago“ („win-win“ scenarij)
  • U danom vremenskom limitu potrebno je napraviti što više zadaća. Za rješavanje zadaća pojedinačna ekipa sakuplja bodove, tako da na kraju dobijemo najuspješniju ekipu.( takmičarski scenatrij gdje dobijemo konačni vrstni red.)

 

Nazovite za cijenu

 
eden.jpg

Aktualni paketi

Aktualni dogodki


sportki_centar
Rezervacije
Video oddelek