KULTURNO NARAVOSLOVNI IZLETI

Enodnevni izlet: Po deželi Petra Klepca

Program:

Izlet se začne z ogledom kostelskega gradu in legendo o nje,pot nas vodi po Kolpski dolini, kjer si ogledamo Mirtoviški potok – naravno znamenitost, Kovačijo Gorše – staro 120 let , ogled cerkve sv. Egidija iz 1651 leta.V Osilnici spoznamo legendo o Petru Klepcu. Kosilo v hotelu Kovač. Po kosilu pa se poizkusimo v spretnostnih igrah Petra Klepca.

Enodnevni izlet : Ribniška, Kočevska in Osilniška pot

Izlet pričnemo v Ribnici, kjer vas pričaka naša vodička z licenco. V Ribnici si ogledamo grad, ter razstavo o suhorobarstvu in Boj proti Čarovnicam.
Nadaljujemo z ogledom lončarstva ( praktični prikaz izdelovanja lončene posode )

Pot nadaljujemo po nekdanjem zaprtem področju gotenice in Kočevske reke, kjer si ogledamo pragozd Krokar.

Pragozd Krokar

Pragozd Krokar je kraljestvo bukve. Vendar je ekosistem stalno spreminjajoče se ravnovesje med tlemi, klimo in neštetimi živimi organizmi – od mikroskopsko majhnih do medveda in dreves, ki so zagotovo najpomembnejši del pragozda, ogrodje in najdebelejša koža življenja v visokokraškem gozdu. Pragozd Krokar meri 74,49 hektarov. Vsakih 10 let premerimo vsa drevesa, debelejša od 10 cm. Podatki leta 1995: na celotni pragozdni površini je 38.734 živih in še izmerljivih odmrlih dreves. Skupna lesna masa je 59.968 m3.

Spustimo se v Osilniško dolino, kjer si ogledamo:

Cerkev sv. Egidija in ribogojnica Knavs

V Osilniški dolini se je iz davnine ohranilo vseh sedem cerkva, vsaka ima nekaj posebnega, značilnega. Najstarejša cerkev, ne samo v dolini, temveč tudi na sv. Egidij v ribjeku kočevskem, je cerkev sv. Egidija v ribjeku. Glavni oltar nosi letnico 1681.

Zunanjost cerkve je bogato okrašena s šivanimi robovi, poslikani okenskimi špaletami, posvetilnimi križi in ostanki fresk. V celoti ohranjena pozno renesančna arhitektura je obogatena z izjemno kakovostno zgodnje baročno opremo. Glavni oltar sodi v skupino zlatih oltarjev. Med nje uvrščamo tudi oba stranska oltarja, ki sta posvečena sv. Barbari (levi) in sv. Antonu (desni). Nastala sta leta 1697. Ob severni cerkveni steni stoji prižnica s slikami štirih evangelistov. Iz sredine 17. Stoletja je tudi lesen kasetiran strop v cerkveni ladji. Ohranjena in restavrirana sta tudi slikana oltarja na slavoločni steni.

Ogled traja cca 45 minut.

Kovačija Gorše v Mirtovičih

Nekdanja kovačija v mirtovičih je obnovljena in sedaj je to muzej kovaštva v dolini. Bogato slikovno in materialno opremljena.

Ogled traja cca 30 min.

Po ogledih imamo kosilo v gostilni Kovač. Po kosilu je lahko še kakšna športna aktivnost.

Menuji za šole :

  • Dunajski zrezek, pomfri, solata, sladoled
  • Špageti z mesom, solata, sladoled
  • Mešano meso na žaru, pomfri, solata, tortica
  • Puranji file na žaru, pire, solata, zavitek
Call Now Button