Ribarjenje

Revir za reko Kolpo poteka od sotocja s Cabranko v Osilnici do jezu v vasi Dol.

Dovoljeni načini ribolova

Salmonidi: Muharjenje z eno umetno muho. V celotnem revirju je obvezna uporaba trnkov brez zalusti oz. s stisnjeno zalustjo.
Ciprinidi: Belicarjenje z belicarskim priborom. Dovoljene vabe so kruh, sir, mah ali sadje.

Najmanjše dovoljene mere in lovne dobe:

Vrsta
Mera
Lovna doba
Lipan
35 cm
16.05. – 30.11
Potočna postrv
30 cm
01.04. – 30.09
Podust
30 cm
16.05. – 31.12.
Klen
30 cm
01.07. – 31.12.
Platnica
30 cm
16.05. – 31.12.
Mrena
30 cm
01.07 – 31.12.
Sulec
80 cm
01.10. – 14.02.

Dovoljen dnevni plen

Dnevno je dovoljeno upleniti 2 salmonida, od tega le enega lipana ali 3 ciprinide.

Posebne določbe

V letu 2008 je prepovedano upleniti lipana!
Ciprinide je dovoljeno loviti le od mostu v vasi Petrina navzdol!
Ribolov iz čolna ni dovoljen!

Sulec

Revir, kjer je dovoljeno loviti sulca, poteka od visecega mostu v vasi Srobotnik do jezu v vasi Dol.
Dovoljena nacina ribolova sta VIJAČENJE in MUHARJENJE.
Dovoljne so izkljucno umetne vabe (blestivka, vobler, cof, potezanka…), ki imajo telo (brez trnkov) dolgo najmanj 10 cm.
Dnevno je dovoljeno upleniti 1 kos. Ribolov s čolna ali ostalih plovil ni dovoljen! Plen je potrebno uradno prijaviti na prodajnem mestu.

Kolpa

Kolpa izvira pod Risnjakom na Hrvaškem. Od Osilnice navzdol sprejema v svojo razmeroma široko kamnito strugo polno brzic celo vrsto potokov in hudournikov ter tece od Dolenje Žage dalje v 400 metrov globokem kanjonu. Številni pritoki z obeh strani jo bogatijo z vodo, ribam pa nudijo varno zavetje v času drsti in ob povodnjih. V Kolpi žive sulci, potočne postrvi, lipani, mrene, platnice, podusti in kleni. Od manjših vrst pa jo naseljujejo tudi glavaci, pisanci, cinklje, nežice in piškurji.

Cabranka

Izvira pri Cabru na Hrvaškem in je najmočnejši pritok Kolpe v njenem zgornjem toku. Po njej poteka meja med dvema državama in dvema ribiškima družinama.
Struga je kamnita s številnimi pragovi in tolmuni. Obraščeni bregovi nudijo številna skrivališca postrvem in lipanom, ki jo v glavnem naseljujejo.

Pomembna ponikalnica na Kočevskem je tudi Reški potok, ki nastaja iz dveh izvirov. Njegov tri kilometre dolg tok se nahaja v dolini pod Kočevsko Reko. V železnih časih so ga z betonskim jezom zajezili in nastalo je dobrih dvajset hektarov veliko Reško jezero. V zadnjih letih je jezero registrirano kot rezervat in posegi vanj niso dovoljeni. V gozdovih, ki ga obkrožajo gnezdi orel belorepec. Reško jezero naseljujejo ščuke, smuči, krapi, linji, kleni, rdeceperke, ostriži, školjke brezzobke in raki jelševci.

Cenik
Telefon
E mail
Call Now Button