PROGRAMI ZA SKUPINE

Enodnevni izlet po deželi Petra Klepca

Lokalna vodička z licenco vas pričaka na sveti Ani( vstop v občino osilnica) , kjer je tudi prelep pogled na kolpsko dolino, sledijo ogledi.

Mirtoviški potok

Mirtoviški potok, ki priteče izpod krempe ( 942 m ), je včasih poganjal mline in žago. Sedaj je zaščiten kot del bodočega parka Kočevsko – Kolpa. Ima dva izvira in posebno modri poh je bogat s slapovi, tolmuni, kadicami, žlebovi…

Mirtoviški potok slovi po svoji izjemnosti, neizmernem bogastvu in raznolikosti rastlinskega in živalskega sveta. Redke in ogrožene vrste, ki so drugod že zdavnaj izginile, so v dolini ob potoku nekaj vsakdanjega. Je zadnje zatočišče vidre na slovenskem, dolino preletavajo orli in štorklje, nad potokom pa živijo jeleni in velike gozdne živali. Klimatske razmere omogočajo svojevrstno simbiozo običajnega rastlinstva z mediteranskim elementom.

Mirtoviški potok izvira na idiličnem kraju sredi hribovitega gozda. Izvir obdajajo skale, prevlečene z mahom. V dolini Mirtoviškega potoka je polno brzic vse do slikovitega izvira, kjer je mogočna soteska z jamo. V pritoku Modrem pohu živijo raki

Soteska Mirtoviškega potoka predstavlja eno redkih ohranjenih območij naravne Mirtoviški potok dediščine, ki poleg same tipične kraške krajine vsebuje številne in redke objekte naravne dediščine izrednih geomorfoloških oblik, hidroloških in biotopskih posebnosti in vrednosti. Potok je v srednjem toku poln otokov, meandrov, sipin in prodišč, tolmunov in šumelišč, gorvodno od edinega večjega levega pritoka pa je struga potoka vrezana v apniško kameninsko podlago, kjer je voda ustvarila enkratne geomorfološke oblike; pravcata korita, prelivne žlebove, kaverne in fasete, tolmune, slapišča. Izjemen naravovarstveni pomen pa daje potoku kraški izvir.

Ogled traja cca uro in pol.

Cerkev sv. Egidija in ribogojnice Knavs

V Osilniški dolini se je iz davnine ohranilo vseh sedem cerkva, vsaka ima nekaj posebnega, značilnega. Najstarejša cerkev, ne samo v dolini, temvec tudi na sv. Egidij v ribjeku kočevskem, je cerkev sv. Egidija v ribjeku. Glavni oltar nosi letnico 1681.

Zunanjost cerkve je bogato okrašena s šivanimi robovi, poslikani okenskimi špaletami, posvetilnimi križi in ostanki fresk. V celoti ohranjena pozno renesancna arhitektura je obogatena z izjemno kakovostno zgodnje baročno opremo. Glavni oltar sodi v skupino zlatih oltarjev. Med nje uvrščamo tudi oba stranska oltarja, ki sta posvečena sv. Barbari (levi) in sv. Antonu (desni). Nastala sta leta 1697. Ob severni cerkveni steni stoji prižnica s slikami štirih evangelistov. Iz sredine 17. Stoletja je tudi lesen kasetiran strop v cerkveni ladji. Ohranjena in restavrirana sta tudi slikana oltarja na slavolocni steni.

Ogled traja cca 45 minut.

Galerija Staneta Jarma

Stane Jarm se je rodil 31. Oktobra 1931 v Osilnici. Leta 1954 je diplomiral na akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Leta 1957 je končal pri profesorju Borisu Kalinu specialko kiparstva. Nekatere nagrade, ki jih je dobil akademski kipar Stane Jarm:

  • nagrada Prešernovega sklada
  • nagrada za kiparstvo ob 20. letnici revolucije
  • Šeškova nagrad

Galerija, ki je v umetnikovi rojstni hiši, je bila odprta ob njegovi 70-letnici.

Ogled traja cca 30 minut.

Kovačija Gorše v Mirtovičih

Nekdanja Kovačija v Mirtovičih je obnovljena in sedaj je to muzej kovaštva v dolini. Bogato slikovno in materialno opremljena.

Ogled traja cca 30 min.

Degustacija žganj in domačih dobrot

Poteka ob reki Kolpi – pri Matičetovih – novo obnovljena domačija, s starinskim pridihom kolpske doline. Degustacija žganj in domačih marmelad.

Degustacija traja cca uro (odvisno od velikosti skupine)

Izlet zaključimo v gostišču kovač v osilnici

Za ceno pokličite ali pošljite mail.

Call Now Button