PROGRAMI ZA SKUPINE

Naravne in kulturne znamenitosti v okolici

Porečje Čabranke in Kolpe je bilo že zgodaj naseljeno. O tem govorijo najdbe v Polički jami pri Žurgah, kjer so našli ostanke lončenih posod in jamskega medveda, starih okrog 4000 let. Najdeni so bili tudi ostanki iz halštatske in rimske dobe (most v Črnem potoku). Naši slovenski predniki so prodrli v te kraje z dolenjsko-kraškim naselitvenim tokom in kasneje z Notranjske in poselili svet, ki mu rečemu tudi dežela Petra Klepca. Začetki Osilnice sicer niso znani, so se pa Slovenci naselili v Osilniški dolini že v zgodnjem srednjem veku.

Leta 1247 so to območje dobili Ortenburžani, ki so na svojem obsežnem ozemlju od Ribnice do Kolpe pospeševali kolonizacijo in gradnjo cerkva. V 14. stoletju so na Kočevsko naselili nemške kmete in s tem je bila Osilniška dolina skoraj povsem ločena od slovenskega zaledja vse do druge svetovne vojne. Leta 1363 so dobili svojega duhovnika, kar štejemo za začetek pražupnije Osilnica. Po izumrtju Ortenburžanov leta 1418 so njihove posesti podedovali Celjani, za njimi pa leta 1456 Habsburžani, ki so Kočevsko dajali v najem različnim fevdalnim rodbinam.Občina Osilnica je po številu prebivalstva najmanjša občina v Sloveniji, ki je nastala leta 1995 z reorganizacijo lokalne samouprave. Ima 19 naselij, med katerimi je občinsko središče naselje Osilnica.

Mirtoviški potok

Mirtoviški potok, ki priteče izpod Krempe (942 m), je včasih poganjal mline in žago. Sedaj je zaščiten kot del bodočega parka Kočevsko – Kolpa. Ima dva izvira in posebno Modri poh je bogat s slapovi, tolmuni, kadicami, žlebovi… Mirtoviški potok Slovi po svoji izjemnosti, neizmernem bogastvu in raznolikosti rastlinskega in živalskega sveta. Redke in ogrožene vrste, ki so drugod že zdavnaj izginile, so v dolini ob potoku nekaj vsakdanjega. Je zadnje zatocišce vidre na Slovenskem, dolino preletavajo orli in štorklje, nad potokom pa žive jeleni in velike gozdne živali. Klimatske razmere omogocajo svojevrstno simbiozo obicajnega rastlinstva z mediteranskim elementom. Mirtoviški potok izvira na idilicnem kraju sredi hribovitega gozda. Izvir obdajajo skale, prevlecene z mahom.

V dolini Mirtoviškega potoka je polno brzic vse do slikovitega izvira, kjer je mogocna soteska z jamo. V pritoku, Modrem pohu, živijo raki. Soteska Mirtoviškega potoka predstavlja eno redkih ohranjenih obmocij naravne Mirtoviški potok dedišcine, ki poleg same tipicne kraške krajine vsebuje številne in redke objekte naravne dedišcine izrednih geomorfoloških oblik, hidroloških in biotopskih posebnosti in vrednosti. Potok je v srednjem toku poln otokov, meandrov, sipin in prodišc, tolmunov in šumelišc, gorvodno od edinega vecjega levega pritoka pa je struga potoka vrezana v apniško kameninsko podlago, kjer je voda ustvarila enkratne geomorfološke oblike; pravcata korita, prelivne žlebove, kaverne in fasete, tolmune, slapišca. Izjemen naravovarstveni pomen pa daje potoku kraški izvir.

CERKEV SV. EGIDIJA

V Osilniški dolini se je iz davnine ohranilo vseh sedem cerkva, vsaka ima nekaj posebnega, znacilnega. Najstarejša cerkev, ne samo v dolini, temvec tudi na Sv. Egidij v Ribjeku Kocevskem, je cerkev sv. Egidija v Ribjeku. Glavni oltar nosi letnico 1681. Zunanjost cerkve je bogato okrašena s šivanimi robovi, poslikani okenskimi špaletami, posvetilnimi križi in ostanki fresk. V celoti ohranjena pozno renesancna arhitektura je obogatena z izjemno kakovostno zgodnje barocno opremo. Glavni oltar sodi v skupino zlatih oltarjev. Med nje uvršcamo tudi oba stranska oltarja, ki sta posvecena sv. Barbari (levi) in sv. Antonu (desni). Nastala sta leta 1697.

Ob severni cerkveni steni stoji prižnica s slikami štirih evangelistov. Iz sredine 17. stoletja je tudi lesen kasetiran strop v cerkveni ladji. Ohranjena in restavrirana sta tudi slikana oltarja na slavolocni steni.

Ogled traja cca 15 min.

VSTOPNINA ZA CERKEV 1,00 EUR/OSEBI!

Kovačija Gorše v Mirtovičih

Nekdanja kovačija v Mirtovičih je obnovljena in sedaj je to muzej kovaštva v dolini. Bogato slikovno in materialno opremljena.

Ogled traja cca 30 min.

VSTOPNINA 1,50 EUR/OSEBI!

OGLED PALČAVE ŠIŠE

Staromeščanska hiša iz sredine 19.stoletja. Hiša družine Čop, velika stara zgradba, lokalno imenovana »Palčava šiša«, stoji v centru vasi Plešce, nasproti župnijske cerkve sv. Trojice. Zgradil jo je 1856. leta posestnik, trgovec in gostilničar Ivan Čop z ženo Lenko, o čemer pričajo trije impresivni kamniti portali, na katerih je poleg datacije gradnje in njunih imen vklesan še Jezusov monogram.

VSTOPNINA : 2,50 EUR/OSEBI

Pri ogledu je potrebno plačati maloobmejno propusnico , ki stane 0,85 eur/osebi, najmanj 2 dni prej pa poslati spisek gostov , ki mora vsebovati :ime in priimek osebe,dan in leto rojstva,št,osebne ali potnega lista-ta isti dokument mora oseba imeti s seboj , ulica in mesto prebivanja….

OGLED MLINA IZ LETA 1751

Še vedno delujoči mlin iz daljnega leta 1751. Družina Žagar je ohranila naravno dediščino in mlin s 3 mlinskimi kamni deluje še danes. V njem so mleli koruzo, pšenico, ječmen. Mlinsko kolo poganja rečica Gerovčica. Nekaj 100 metrov niže pa se nahaja žaga Malinarič z žago VENECIJANKO.


VSTOPNINA 1,50 EUR/OSEBI

OGLED GEROVČICE IN POUČNE STEZE

VODENJE ZA SKUPINO DO 50 OSEB JE 80,00 EUR

LICENCIRNA VODIČKA ZA PODROČJE KOLPSKE IN KOČEVSKE.
ZA ZADNJE TRI OGLEDE JE POTREBNO IMETI S SEBOJ VELJAVNO OSEBNO IZKAZNICO ALI POTNI LIST.

Cenik
Telefon
E mail
Call Now Button