TEAM DEVELOPMENT

To je teambulding aktivnost t.i. »problem solving« namenjena predvsem skupinam, ki imajo že predhodno izkušnjo s t.i. outdoor treningi.

Vaje potekajo približno tako:

  • skupina se sooči s problemom , ki jim ga predstavi trener
  • team mora v določenem času rešiti nalogo s omočjo danih pripomočkov
  • po končanih vajah skupaj z trenerjem naredijo feedback (vsak dobi skripto)
  • vaje ne zahtevajo fizične moči ampak zahtevajo predvsem miselni pristop k problemu in dobro razporeditev vlog znotraj teama
Cenik
Telefon
E mail
Call Now Button